ترتیب بر اساس:
دبی فورد، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) دبی فورد
ناشر: لیوسا - خرداد 1396
150000 ریال
آدولف هیتلر، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) آدولف هیتلر
ناشر: دنیای کتاب - مرداد 1396
1850000 ریال
دبی فورد، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) دبی فورد
ناشر: آتیسا - خرداد 1401
880000 ریال
پیتر اکروید، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، کیومرث پارسای (ویراستار) پیتر اکروید
ناشر: درسا - اسفند 1391
135000 ریال
پیتر اکروید، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) پیتر اکروید
ناشر: درسا - اسفند 1391
150000 ریال
لی گاردنزوورتز، خورخه چرباسک، آنیتا رو، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) لی گاردنزوورتز
ناشر: درسا - دی 1392
1900000 ریال
اکبر هاشمی رفسنجانی، فرزام حبیبی اصفهانی (ویراستار)، شمس فراهانی (مصحح) اکبر هاشمی رفسنجانی
ناشر: فراهانی - آبان 1393
500000 ریال
ویلیام ج. بورشرت، مایکل فیتزپاتریک، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) ویلیام ج. بورشرت
ناشر: لیوسا - آبان 1391
110000 ریال
جان ارنست استاین بک، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) جان ارنست استاین بک
ناشر: ناژ - فروردین 1393
160000 ریال
میگل روئیز، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) میگل روئیز
ناشر: درسا - بهمن 1397
150000 ریال
جان ارنست استاین بک، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) جان ارنست استاین بک
ناشر: آتیسا - تیر 1397
120000 ریال
جو ویتال، هالیکالا هیولن، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) جو ویتال
ناشر: شبگون - اردیبهشت 1399
250000 ریال
پیتر اکروید، کیومرث پارسای (مترجم)، فرزام حبیبی اصفهانی (ویراستار) پیتر اکروید
ناشر: درسا - مهر 1391
85000 ریال
آنتوان دو سنت اگزوپری، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: چلچله - شهریور 1392
70000 ریال
میگل روئیز، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم) میگل روئیز
ناشر: چلچله - اسفند 1395
75000 ریال
نمایش 31 - 45 از 58 مورد