ترتیب بر اساس:
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، دیتر مولر (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 شهریور 1392
800000 ریال 680000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
پترا دایمر، مجید عمیق (مترجم)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، مانفرد کوستکا(تصویرگر) پترا دایمر
ناشر: قدیانی - 3 خرداد 1399
800000 ریال 680000 ریال
ولفگانگ تارنووسکی، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، گرد ورنر (نقاش) ولفگانگ تارنووسکی
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 15 تیر 1390
800000 ریال 680000 ریال
جمعی از نویسندگان موزه ی DB نورنبرگ، کمال بهروزکیا (مترجم)، اینکلینک (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، یوآخیم کناپه (تصویرگر) جمعی از نویسندگان موزه ی DB نورنبرگ
ناشر: قدیانی - 30 مهر 1391
800000 ریال 680000 ریال
هاینریش هورشلمان، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، آرنو کلب(تصویرگر) هاینریش هورشلمان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 مهر 1398
800000 ریال 680000 ریال
زیگنه زایلر، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر) زیگنه زایلر
ناشر: قدیانی - 29 آذر 1399
800000 ریال 680000 ریال
راینر کوته، کمال بهروز کیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، آرنو کلب (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 20 خرداد 1393
800000 ریال 680000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، رضا هاشمی نژاد (به اهتمام) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 شهریور 1391
800000 ریال
اریش اوبلاکر، کمال بهروزکیا (مترجم)، دیتر مولر(نقاش)، فرانک کلیمت(نقاش)، یوهانس بلندینگر(نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - 13 اردیبهشت 1399
350000 ریال
اریش اوبلاکر، مونیکا روسیگر، مارتین زویش، هانس رایشهارت، پتر کلاوسن، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، توماس هامر(تصویرگر)، یوآخیم کناپه(تصویرگر)، فرانک کلیمت(تصویرگر) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 مرداد 1399
3300000 ریال
راینر کوته، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، پیتر کلاوکه (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش) راینر کوته
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - خرداد 1397
800000 ریال
راینر کوته، سپیده خلیلی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، اودو کروزه- شولتس (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 20 تیر 1390
800000 ریال
راینر کوته، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، ابرهارد رایمان (تصویرگر)، آرنو کلب (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، گرد انه زرگه (تصویرگر)، نیکولا اسمیرنف (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 25 مرداد 1393
3300000 ریال
راینر کرومنرل، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، ماریون ویچورک (تصویرگر)، مارتا هوفمان (تصویرگر)، اینکلینک (تصویرگر)، آرنو کلب (تصویرگر)، یوآخیم کناپه (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، ابرهارد زیمان (تصویرگر) راینر کرومنرل
ناشر: قدیانی - 17 بهمن 1391
750000 ریال
راینر کوته، کمال بهروزکیا (مترجم)، پیتر کلاوکه (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 24 بهمن 1391
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد