ترتیب بر اساس:
فاطمه شهیدی (به اهتمام) فاطمه شهیدی (به اهتمام)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - تیر 1397
35000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
دیوید توماس، گیتی شهیدی (مترجم)، فاطمه ماشی (زیرنظر) دیوید توماس
ناشر: ماشی - 11 تیر 1391
75000 ریال
فاطمه شهیدی فاطمه شهیدی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 9 آبان 1385
42000 ریال
سیده فاطمه شهیدی سیده فاطمه شهیدی
ناشر: مولفین طلایی - 6 مرداد 1398
320000 ریال
سیده فاطمه شهیدی سیده فاطمه شهیدی
ناشر: مولفین طلایی - 18 خرداد 1398
100000 ریال
سیده فاطمه شهیدی سیده فاطمه شهیدی
ناشر: مولفین طلایی - آبان 1397
250000 ریال
سیده فاطمه شهیدی سیده فاطمه شهیدی
ناشر: مولفین طلایی - 25 آبان 1398
330000 ریال
ناشر: مولفین طلایی - 25 آبان 1398
290000 ریال
ناهید ناصری نژاد، سکینه شهیدی، مرضیه عطائی، عذرا علی، فاطمه رضایی فیروز کوهی، فرناز فرنیا (ویراستار) ناهید ناصری نژاد
ناشر: آناهید - 1 آبان 1384
6000 ریال
فخراله یونسی، امیرحسین ملکی، سعید ناصری، فاطمه مرصوص، عباس حاجی آقالو، نورعلی پژمان مقدم، فاطمه حمیدی مجلج، زهرا حمیدی، سیدجواد رفعتی، سیده افسانه شهیدی فخراله یونسی
ناشر: مدرسه - 1 آذر 1389
18000 ریال
جمال الدین سهیلی، نرگس اسمعیلی، زهرا اکبری، سیدمحمد امینی، آرزو دولتی دولت آباد، عطیه سادات رستمی، نسترن رسولی، شیدا سلامات، فاطمه شهیدی، رضا قزوینی جمال الدین سهیلی
ناشر: چهارطاق - 8 آذر 1391
170000 ریال
فاطمه شهیدی، نرگس عزیزی، فرزانه واثقی فاطمه شهیدی
ناشر: فراونگ - 23 دی 1392
100000 ریال
محسن پورمختار (ویراستار)، فاطمه ایران نژاد(تهیه و تنظیم)، فاطمه اسلامکیش(تهیه و تنظیم)، رضا نارویی(تهیه و تنظیم)، کرامت خوش نظر(تهیه و تنظیم)، غلامرضا امیرزاده(تهیه و تنظیم)، معصومه شهیدی(تهیه و تنظیم)، عصمت فائزی(تهیه و تنظیم) محسن پورمختار (ویراستار)
ناشر: فرهنگ عامه - 2 اسفند 1397
15000 ریال
سیدمهدی شیوایی، بهنام شمس قهفرخی، محمدرضا سلطانی، اکرم کلانکی، رقیه دهقانی (ویراستار)، لیلا سمیعی عارف (ویراستار)، فاطمه مصطفوی (ویراستار)، بیتا فام (ویراستار)، فاطمه امانیان (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، زهرا رزمجو (ویراستار)، سمیه محمدی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار) سیدمهدی شیوایی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 23 شهریور 1388
44000 ریال
ابوالقاسم زال پور، بهنام شمس قهفرخی، علی سلطانی گردفرامرزی، سیدمرتضی میرخانی، تلما خرامین، محمود محمدی، علی سراج، پیام ناصرطیوب، شهنام دادگستر، سعید همایونفر، یوسف باوندسوادکوهی، محمود محمدی (شاهرود)، مهدیه جعفری (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، فهیمه باقریان (ویراستار)، زهرا مهدی پور (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار) ابوالقاسم زال پور
ناشر: مبتکران، پیشروان - 29 دی 1388
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 45 مورد