ترتیب بر اساس:
سیدهادی عابدینی، مهدی خزعلی (ویراستار)، غلامعلی افروز (زیرنظر) سیدهادی عابدینی
ناشر: اباصالح، حیان، پاک سمن - 12 دی 1386
غلامعلی افروز، فیل اروین، مریم قربان خانی (مترجم) غلامعلی افروز
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 1381
10000 ریال
استانلی این ورث، جین فریزر، غلامعلی افروز (مترجم) استانلی این ورث
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 22 آبان 1387
11000 ریال
غلامعلی افروز، آسیه رحیمی (ویراستار) غلامعلی افروز
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 8 شهریور 1388
39000 ریال
غلامعلی افروز، علیرضا فاضلی (مترجم)، فضل الله خالقیان (مترجم)، آزاده محمدحسین (مترجم) غلامعلی افروز
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کمک آموزشی - 1382
5000 ریال
غلامعلی افروز، اسفندیار معتمدی (مترجم)، آزاده محمدحسین (مترجم)، محمدعلی دیباجی (مترجم) غلامعلی افروز
ناشر: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی - 1382
5000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - مهر 1397
30000 ریال
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 26 آذر 1398
700000 ریال
غلامعلی افروز، کامبیز کامکاری، شهره شکرزاده غلامعلی افروز
ناشر: علم استادان - 12 شهریور 1393
400000 ریال
سیداحمد قاسمی، حمید آیتی، بهروز رشیدی، علیرضا محسنیان، غلامعلی افروز (مقدمه) سیداحمد قاسمی
ناشر: دانش نگار - 4 دی 1391
35000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 1400
300000 ریال
نمایش 46 - 56 از 56 مورد