ترتیب بر اساس:
ویلیام کریستوفر کرین، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 24 مهر 1398
1500000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
غلامرضا خوی نژاد غلامرضا خوی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مرداد 1398
360000 ریال
جیمز.ا بین، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) جیمز.ا بین
ناشر: آییژ،آییژ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - 18 آبان 1393
350000 ریال
جی. گالن سیلور، ویلیام ام. الکساندر، آرتور جی. لوئیس، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) جی. گالن سیلور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1380
140000 ریال
غلامرضا خوی نژاد غلامرضا خوی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 28 فروردین 1391
79000 ریال
غلامرضا خوی نژاد، بنت لیتس، کاترین ری، محمود قربانی (مترجم)، محمدرضا کرامتی (مترجم) غلامرضا خوی نژاد
ناشر: پژوهش توس - 1382
20000 ریال
غلامرضا خوی نژاد، محمود مهرمحمدی (مترجم)، محمدحسن امیرتیموری (مترجم)، حمیدرضا نگهبان (مترجم) غلامرضا خوی نژاد
ناشر: به نشر - 1383
49000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد