ترتیب بر اساس:
علی اکبر بابایی، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) علی اکبر بابایی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 20 شهریور 1390
84500 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
پرویز کاملی، حمیدرضا مولویان جزی، فرهاد شهبازی دستجرده، هادی سلامتی (زیرنظر)، مهدی صفا (زیرنظر)، علی اکبر بابایی (زیرنظر) پرویز کاملی
ناشر: ارکان - 25 مرداد 1385
75000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 21 آبان 1398
540000 ریال
محمود حاجی احمدی، علی اکبر بابایی(زیرنظر) محمود حاجی احمدی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 4 اسفند 1398
270000 ریال
علی اکبر بابایی، علیرضا عظیمی فر، اعظم فرجامی علی اکبر بابایی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 21 مهر 1399
645000 ریال
غلامعلی عزیزی کیا، علی اکبر بابایی غلامعلی عزیزی کیا
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اسفند 1395
245000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آبان 1397
280000 ریال
غلامعلی عزیزی کیا، علی اکبر بابایی، مجتبی روحانی راد، میکاییل کورل (مترجم) غلامعلی عزیزی کیا
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 3 آذر 1393
215000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 18 آذر 1393
195000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 18 آذر 1393
200000 ریال
ناشر: سایه گستر - 21 فروردین 1385
11000 ریال
غلامعلی عزیزی کیا، علی اکبر بابایی، مجتبی روحانی راد، محمود رجبی (زیرنظر) غلامعلی عزیزی کیا
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1388
60000 ریال
علی فتحی، علی اکبر بابایی(زیرنظر) علی فتحی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 4 اسفند 1398
235000 ریال
نمایش 16 - 28 از 28 مورد