ترتیب بر اساس:
ریچارد وایدنر، رابرت سلز، علی اکبر بابایی (مترجم)، مهدی صفا (مترجم) ریچارد وایدنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 27 آذر 1401
2950000 ریال 2360000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
پرویز کاملی، حمیدرضا مولویان جزی، فرهاد شهبازی دستجرده، هادی سلامتی (زیرنظر)، مهدی صفا (زیرنظر)، علی اکبر بابایی (زیرنظر) پرویز کاملی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 1387
146000 ریال 116800 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 13 آبان 1398
520000 ریال
جورج فینلی سیمونز، علی اکبر بابائی (مترجم) جورج فینلی سیمونز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
230000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
340000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 29 مرداد 1398
260000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
335000 ریال
کلایر سایر، پری مک کارتی، جن پارکین، علی اکبر بابایی (مترجم)، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (مترجم)، سیدنادعلی علوی (مترجم) کلایر سایر
ناشر: اندیشه رفیع - 18 آذر 1400
1500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 13 آبان 1398
490000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 اردیبهشت 1398
540000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 مهر 1393
100000 ریال
علی اکبر بابایی، محمد فاکرمیبدی(زیرنظر) علی اکبر بابایی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 23 تیر 1400
485000 ریال
مهدی مختاری، علی اکبر بابایی مهدی مختاری
ناشر: آثار سبحان - 14 شهریور 1391
564000 ریال
ویلیام بویس، ریچارد دیپریما، بیژن ظهوری زنگنه (مترجم)، علی اکبر بابایی (مترجم)، محمود برنجکوب (ویراستار) ویلیام بویس
ناشر: شیخ بهایی - 29 فروردین 1390
105000 ریال
علی اکبر بابایی علی اکبر بابایی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - اردیبهشت 1396
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد