ترتیب بر اساس:
جیمز آنتوناکاس، علیرضا انصاری (مترجم) جیمز آنتوناکاس
ناشر: نص - 13 تیر 1388
95000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
پیتر ایتکن، برادلی جونز، علیرضا انصاری (مترجم)، علی زارع پور (مترجم) پیتر ایتکن
ناشر: نص - 17 بهمن 1386
290000 ریال
هاروی دیتل، پل دیتل، سی. جی گورتمارچ، جی. سی هام، تی. آر نیتو، سی. اچ یاجر، لیپری، علیرضا انصاری (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: نص - 21 فروردین 1384
58000 ریال
جیمز آنتوناکاس، کنت منسفیلد، علیرضا انصاری (مترجم) جیمز آنتوناکاس
ناشر: ناقوس - 1392
700000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، علیرضا انصاری (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ناقوس - 25 خرداد 1390
700000 ریال
کریس هارت، علیرضا انصاری (مترجم) کریس هارت
ناشر: ناقوس، زانیس - 12 شهریور 1386
100000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، علیرضا انصاری (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ناقوس، الیاس - 1393
2000000 ریال
هاروی دیتل، پل دیتل، علیرضا انصاری (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ناقوس، زانیس - 20 بهمن 1386
145000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد