ترتیب بر اساس:
ترنس اوستن براون، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم)، مجتبی طباطبایی یزدی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 1397
600000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
استیو اودل، ضرغام سپهری زاده (مترجم) استیو اودل
ناشر: مدرسه - 15 دی 1392
35000 ریال
ترنس اوستن براون، مجتبی طباطبایی یزدی، عبدالله قاسمیان، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 27 بهمن 1387
220000 ریال
ترنس اوستن براون، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 5 اسفند 1387
120000 ریال
ضرغام سپهری زاده ضرغام سپهری زاده
ناشر: تابش اندیشه - 28 آذر 1388
40000 ریال
بورلی بیرچ، ضرغام سپهری زاده (مترجم) بورلی بیرچ
ناشر: کتاب همراه - 8 آذر 1384
2200 ریال
جرارد چشر، ضرغام سپهری زاده (مترجم) جرارد چشر
ناشر: کتاب همراه - 28 تیر 1384
7000 ریال
ضرغام سپهری زاده، قربان ولیئی ضرغام سپهری زاده
ناشر: کتاب همراه - 1382
3000 ریال
پاملا هیکمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) پاملا هیکمن
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
11500 ریال
اتا کانر، پت استفنز، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) اتا کانر
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
11500 ریال
بابی کالمن، ژاکلین لانگیل، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، نیکراد - 4 دی 1385
11000 ریال
بابی کالمن، ژاکلین لانگیل، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، نیکراد - 4 دی 1385
11000 ریال
بابی کالمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 4 دی 1385
11000 ریال
بابی کالمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 4 دی 1385
11000 ریال
ضرغام سپهری زاده (مترجم) ضرغام سپهری زاده (مترجم)
ناشر: کتاب همراه - 8 آذر 1384
3500 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد