ترتیب بر اساس:
آلیسون اینچز، صبا رفیع (مترجم) آلیسون اینچز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
250000 ریال 225000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - خرداد 1401
850000 ریال 680000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1399
490000 ریال 441000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
550000 ریال 495000 ریال
بانی داس، صبا رفیع (مترجم)، جنیفر شرودر (تصویرگر) بانی داس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1391
10000 ریال
پیتوا ژروه، صبا رفیع (مترجم) پیتوا ژروه
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1391
15000 ریال
مگان مگینلی کرو، صبا رفیع (مترجم) مگان مگینلی کرو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1399
90000 ریال
روکسان ماری گالیه، صبا رفیع (مترجم)، ساندرین لوم (تصویرگر) روکسان ماری گالیه
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1392
35000 ریال
فرانسیسکو پیتو، پیتوا ژروه، صبا رفیع (مترجم) فرانسیسکو پیتو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1392
15000 ریال
هلن لستر، صبا رفیع (مترجم) هلن لستر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مرداد 1394
250000 ریال
نمایش 16 - 24 از 24 مورد