ترتیب بر اساس:
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
390000 ریال 351000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1401
490000 ریال 441000 ریال
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم)، محمدرضا افضلی (ویراستار) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
490000 ریال 441000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
490000 ریال 441000 ریال
هلن لستر، صبا رفیع (مترجم) هلن لستر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1399
250000 ریال 225000 ریال
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم)، جنیفر کندون(تصویرگر) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مرداد 1401
300000 ریال 270000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1400
350000 ریال 315000 ریال
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم)، جنیفر کندون(تصویرگر) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1401
300000 ریال 270000 ریال
داگلاس وود، صبا رفیع (مترجم) داگلاس وود
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
350000 ریال 315000 ریال
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1399
300000 ریال 270000 ریال
داگلاس وود، صبا رفیع (مترجم) داگلاس وود
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1395
350000 ریال 120000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1399
350000 ریال 315000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
430000 ریال 387000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1400
490000 ریال 441000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1399
490000 ریال 441000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد