ترتیب بر اساس:
شهرام رجب زاده (ویراستار)، امیررضا ستوده(گردآورنده) شهرام رجب زاده (ویراستار)
ناشر: پنجره - 20 بهمن 1398
700000 ریال 595000 ریال
شهرام رجب زاده (ویراستار)، محمدرضا دادگر(تصویرگر)، حسین فتاحی(بازنویسی) شهرام رجب زاده (ویراستار)
ناشر: قدیانی - 29 خرداد 1402
250000 ریال 212500 ریال
مجید ملامحمدی، شهرام رجب زاده (ویراستار)، حمیدرضا بیدقی (تصویرگر) مجید ملامحمدی
ناشر: محراب قلم - 11 دی 1387
300000 ریال 255000 ریال
مصطفی رحماندوست، شهرام رجب زاده (ویراستار) مصطفی رحماندوست
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 28 تیر 1399
1000000 ریال 850000 ریال
مصطفی رحماندوست، شهرام رجب زاده (ویراستار) مصطفی رحماندوست
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 28 تیر 1399
1000000 ریال 850000 ریال
محمود پوروهاب، شهرام رجب زاده (ویراستار) محمود پوروهاب
ناشر: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - مرداد 1396
300000 ریال 255000 ریال
محمود پوروهاب، شهرام رجب زاده (ویراستار) محمود پوروهاب
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - مرداد 1396
300000 ریال 255000 ریال
محمود پوروهاب، شهرام رجب زاده (ویراستار) محمود پوروهاب
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - مرداد 1396
300000 ریال 255000 ریال
ریچارد ناک، افشین اردشیری (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، سارا امین (ویراستار) ریچارد ناک
ناشر: ویدا - 5 مهر 1399
2500000 ریال 2125000 ریال
رابرت بی. مارکس، بهداد احمدی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، آهو مدیحی (ویراستار)، زهرا سعیدی(گرافیست) رابرت بی. مارکس
ناشر: ویدا - 12 مهر 1399
610000 ریال 518500 ریال
ملیندا سالزبری، امیرکسرا آرمان (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، سارا امین (ویراستار)، نارون گلعلی زاده(مصحح) ملیندا سالزبری
ناشر: ویدا - 5 مهر 1399
1920000 ریال 1632000 ریال
هالی بلک، کاساندرا کلر، ابراهیم عامل محرابی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، سمیه امینی کاظمی (ویراستار) هالی بلک
ناشر: ویدا - 5 مهر 1399
1570000 ریال 1334500 ریال
رابرت بیتی، فاطمه طاهری (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، آهو مدیحی (ویراستار)، زهرا سعیدی(گرافیست) رابرت بیتی
ناشر: ویدا - 5 مهر 1399
2160000 ریال 1836000 ریال
براندن مال، بهاره مدیحی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، سارا امین (ویراستار) براندن مال
ناشر: ویدا - 5 مهر 1399
2590000 ریال 2201500 ریال
جود واتسون، بهشته خادم شریف (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، آرمینا سالمی(مصحح) جود واتسون
ناشر: ویدا - 12 مهر 1399
840000 ریال 714000 ریال
نمایش 46 - 60 از 539 مورد