محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
سیدمهدی الوانی، شمس السادات زاهدی، مدیریت تولید محتوا و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آبان 1398
170000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
شمس السادات زاهدی، حسین بنی آدم (مترجم) شمس السادات زاهدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1382
79000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: مدیران امروز - بهمن 1392
100000 ریال
سیدمهدی الوانی، شمس السادات زاهدی سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1388
18590 ریال
ناشر: مهکامه - آبان 1392
50000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سازمان حفاظت محیط زیست - مرداد 1386
32000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: پیوند نو - مهر 1386
27000 ریال
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1381
25000 ریال
شمس السادات زاهدی، سیدمهدی الوانی (مترجم)، ابوالحسن فقیهی (مترجم) شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1383
100000 ریال
نمایش 16 - 24 از 24 مورد