ترتیب بر اساس:
آدام رانکین، شاهده سعیدی (مترجم)، حسین دانشفر (ویراستار) آدام رانکین
ناشر: فاطمی - خرداد 1391
35000 ریال
ریچارد تمپلار، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، مهران اخباریفر (ویراستار) ریچارد تمپلار
ناشر: قدیانی - مرداد 1386
20000 ریال
تووه یانسون، شاهده سعیدی (مترجم) تووه یانسون
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1388
32000 ریال
راس جی، علی رووف (مترجم)، حمیدرضا فاطمی پور (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، مهران اخباریفر (ویراستار) راس جی
ناشر: قدیانی - مرداد 1386
20000 ریال
تووه یانسون، شاهده سعیدی (مترجم) تووه یانسون
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1389
39000 ریال
تووه یانسون، شاهده سعیدی (مترجم) تووه یانسون
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1388
32000 ریال
جان سانتراک، حسین دانشفر (مترجم)، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - اردیبهشت 1399
1800000 ریال
آنیتا گانری، رویا خوئی (مترجم)، ژاله راستانی (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار) آنیتا گانری
ناشر: محراب قلم - اسفند 1392
100000 ریال
باربارا تیلور، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) باربارا تیلور
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - دی 1393
100000 ریال
جکی بال، م. بورگان، ن. کوهن، استفان کوری، و. الدر، شاهده سعیدی (مترجم)، حسین دانشفر (ویراستار)، سیدعلی آل محمد (ویراستار) جکی بال
ناشر: فاطمی - خرداد 1391
35000 ریال
کریستوفر مینارد، باربارا تیلور، برندا والپول، ریچارد مید، جکی گف، آماندا انیل، رود تئودور، فیلیپ استیل، رویا خوئی (مترجم)، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) کریستوفر مینارد
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - شهریور 1387
150000 ریال
کارول استوت، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کارول استوت
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - اردیبهشت 1394
100000 ریال
آماندا اونیل، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) آماندا اونیل
ناشر: محراب قلم - فروردین 1389
23000 ریال
بریژیت آویسون، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) بریژیت آویسون
ناشر: محراب قلم - فروردین 1389
28000 ریال
استنلی آر. بارت، شاهده سعیدی (مترجم) استنلی آر. بارت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - آبان 1387
83000 ریال
نمایش 31 - 45 از 213 مورد