ترتیب بر اساس:
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 15 دی 1401
2900000 ریال 2465000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) امیر صالحی طالقانی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 20 دی 1400
2400000 ریال 2040000 ریال
کریستوفر مینارد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) کریستوفر مینارد
ناشر: محراب قلم - 18 تیر 1392
350000 ریال 297500 ریال
سوفی تاهتا، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) سوفی تاهتا
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 مرداد 1399
250000 ریال 212500 ریال
کیت نیدهام، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت نیدهام
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 28 تیر 1399
400000 ریال 360000 ریال
تووه یالسون، شاهده سعیدی (مترجم) تووه یالسون
ناشر: نشر مرکز، کتاب مریم - 15 اردیبهشت 1392
99000 ریال 89100 ریال
جکی جاف، رویا خوئی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار) جکی جاف
ناشر: محراب قلم - 1 اسفند 1391
350000 ریال 297500 ریال
آندرو شارمن، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) آندرو شارمن
ناشر: محراب قلم - 5 اسفند 1391
450000 ریال 382500 ریال
آنیتا گانری، رویا خوئی (مترجم)، ژاله راستانی (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار) آنیتا گانری
ناشر: محراب قلم - 1 اسفند 1391
350000 ریال 297500 ریال
سوزان مایس، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) سوزان مایس
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال 212500 ریال
تووه یانسون، شاهده سعیدی (مترجم) تووه یانسون
ناشر: نشر مرکز - 15 اسفند 1388
32000 ریال 28800 ریال
هلن ادوم، مویرا باترفیلد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) هلن ادوم
ناشر: قدیانی - 23 مهر 1399
250000 ریال
کیت وودوارد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت وودوارد
ناشر: قدیانی - 12 آبان 1399
250000 ریال
هلن ادوم، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) هلن ادوم
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال
هلن ادوم، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) هلن ادوم
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 213 مورد