ترتیب بر اساس:
سیدمهدی الوانی، فه ره یدوون ئه حمه دی (مترجم)، حه لیمه مه لایی (مترجم) سیدمهدی الوانی
ناشر: مظهری - خرداد 1391
هنری مینزبرگ، سیدمهدی الوانی (مترجم)، میثاق شلویری (مترجم)، حامدعلی قاضی (زیرنظر) هنری مینزبرگ
ناشر: مکتب ماهان - خرداد 1391
120000 ریال
سیدمهدی الوانی، امید اردلان سیدمهدی الوانی
ناشر: دافوس - آبان 1398
250000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: مهکامه - آبان 1397
265000 ریال
سیدروح اله قرشی، سیدمهدی الوانی (ویراستار) سیدروح اله قرشی
ناشر: دانش های بنیادی - مرداد 1394
175000 ریال
سیدمهدی الوانی، امید اردلان سیدمهدی الوانی
ناشر: دافوس - بهمن 1398
350000 ریال
سیدمهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی سیدمهدی الوانی
ناشر: به نشر - مهر 1385
50000 ریال
سیدمهدی الوانی، فرزاد اشرف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: مبتکران، شرکت ملی نفت ایران - اردیبهشت 1387
32000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن نوروزی، نعمت اله مهدوی راد سیدمهدی الوانی
ناشر: موسسه بوستان کتاب - تیر 1399
640000 ریال
سیدمهدی الوانی، شمس السادات زاهدی سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1388
18590 ریال
سیدمهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی سیدمهدی الوانی
ناشر: به نشر - 1382
32000 ریال
سیدمهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی سیدمهدی الوانی
ناشر: به نشر - 1382
32000 ریال
سیدمهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی سیدمهدی الوانی
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - 1381
28000 ریال
هندری وایزینگر، سیدمهدی الوانی (مترجم)، محمدرضا ربیعی مندجین (مترجم) هندری وایزینگر
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 1382
9000 ریال
سیدمهدی الوانی، محبوبه حبیبی بدرآبادی، یوسف محمدی مقدم سیدمهدی الوانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - بهمن 1398
350000 ریال
نمایش 76 - 90 از 98 مورد