ترتیب بر اساس:
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 24 تیر 1385
34000 ریال
بابک کاظمی، سیدمهدی الوانی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) بابک کاظمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 اردیبهشت 1392
285000 ریال
سیدمهدی الوانی، معصومه پیروزبخت سیدمهدی الوانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 12 اردیبهشت 1385
63000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 1382
19000 ریال
واین بیکر، سیدمهدی الوانی (مترجم)، محمدرضا ربیعی مندجین (مترجم)، علی کیال (مترجم) واین بیکر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1382
18000 ریال
سیدمهدی الوانی، سیمین سلطانی عربشاهی سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 خرداد 1400
350000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 19 بهمن 1393
210000 ریال
سیدمهدی الوانی، مهدی اسلام پناه سیدمهدی الوانی
ناشر: منشور سمیر - آذر 1396
250000 ریال
سیدمهدی الوانی، محمد طاهری روزبهانی سیدمهدی الوانی
ناشر: ترمه - 11 بهمن 1393
250000 ریال
سیدمهدی الوانی (مترجم) سیدمهدی الوانی (مترجم)
ناشر: نشر نی - 1378
12000 ریال
سیدمهدی الوانی، فرزاد اشرف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: قصیده سرا - 10 اردیبهشت 1384
20000 ریال
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی - آذر 1397
150000 ریال
سیدمهدی الوانی، محمدجواد کاملی، مرتضی حاجعلی فرد (ویراستار)، اصحاب حبیب زاده ملکی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی - 15 اسفند 1389
40000 ریال
سیدمهدی الوانی، فه ره یدوون ئه حمه دی (مترجم)، حه لیمه مه لایی (مترجم) سیدمهدی الوانی
ناشر: مظهری - 30 خرداد 1391
هنری مینزبرگ، سیدمهدی الوانی (مترجم)، میثاق شلویری (مترجم)، حامدعلی قاضی (زیرنظر) هنری مینزبرگ
ناشر: مکتب ماهان - 7 خرداد 1391
120000 ریال
نمایش 46 - 60 از 91 مورد