ترتیب بر اساس:
سیدمهدی الوانی، طاهره فیضی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 مهر 1400
410000 ریال
سیدمهدی الوانی، سیمین سلطانی عربشاهی، ابوالحسن فقیهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 بهمن 1392
260000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 21 آذر 1390
120000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 28 آبان 1393
120000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1 اسفند 1388
110000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 29 فروردین 1385
70000 ریال
سیدمهدی الوانی، عادل آذر، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 12 اسفند 1386
220000 ریال
طاهره فیضی، سیاوش رضایی، سیدمهدی الوانی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 آبان 1386
170000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - فروردین 1388
25000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 19 بهمن 1388
45000 ریال
سیدمهدی الوانی، بهروز ریاحی سیدمهدی الوانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1382
20000 ریال
سیدمهدی الوانی، شمس السادات زاهدی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 اسفند 1386
300000 ریال
بابک کاظمی، سیدمهدی الوانی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) بابک کاظمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 30 شهریور 1399
580000 ریال
سیدمهدی الوانی، بهروز ریاحی سیدمهدی الوانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1382
12000 ریال
سیدمهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی سیدمهدی الوانی
ناشر: به نشر - 25 دی 1389
285000 ریال
نمایش 31 - 45 از 93 مورد