ترتیب بر اساس:
رابرت دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) رابرت دنهارت
ناشر: اشراقی، صفار - 20 اردیبهشت 1390
190000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
سیدمهدی الوانی، کریم کیاکجوری، فروغ رودگرنژاد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - 21 خرداد 1399
440000 ریال
سیدمهدی الوانی، طاهره فیضی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 مهر 1399
300000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 21 آذر 1390
120000 ریال
سیدمهدی الوانی، سیمین سلطانی عربشاهی، ابوالحسن فقیهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 بهمن 1392
260000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - خرداد 1396
120000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - شهریور 1394
110000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 28 آبان 1393
120000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1 اسفند 1388
110000 ریال
حسن دانائی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانائی فرد
ناشر: علمی و فرهنگی - 15 تیر 1392
330000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 29 فروردین 1385
70000 ریال
سیدمهدی الوانی، عادل آذر، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 12 اسفند 1386
220000 ریال
طاهره فیضی، سیاوش رضایی، سیدمهدی الوانی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 آبان 1386
170000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - فروردین 1388
25000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 19 بهمن 1388
45000 ریال
نمایش 16 - 30 از 87 مورد