ترتیب بر اساس:
نسرین خسروی کورعباسلو (ویراستار)، سیدمهدی الوانی(گردآورنده) نسرین خسروی کورعباسلو (ویراستار)
ناشر: نشر نی - تیر 1396
220000 ریال 198000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
400000 ریال 360000 ریال
ماتیاس زیوچ، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدصمد حسینی (مترجم) ماتیاس زیوچ
ناشر: کتاب مهربان نشر - خرداد 1398
500000 ریال 450000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1395
90000 ریال 81000 ریال
سیدمهدی الوانی، معصومه پیروزبخت سیدمهدی الوانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1385
350000 ریال 315000 ریال
فرل هدی، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم)، زهره آقابابایی(مصحح)، علی احسان نیکجو(مصحح) فرل هدی
ناشر: عصر فرزانگان، اندیشه های گوهربار - اسفند 1394
1750000 ریال 1575000 ریال
جان سی. ماکسول، علی علی پناهی (مترجم)، سیدمهدی الوانی(مقدمه) جان سی. ماکسول
ناشر: بهار سبز - شهریور 1398
890000 ریال 801000 ریال
اوئن هیوز، غلامرضا معمارزاده (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سهراب خلیلی شورینی (مترجم) اوئن هیوز
ناشر: مروارید - مرداد 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
محمود علیمحمدی، سیدمهدی الوانی (ویراستار) محمود علیمحمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1391
150000 ریال
امین موسوی، سیدمهدی الوانی(مقدمه) امین موسوی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - اسفند 1401
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی - آذر 1397
1650000 ریال 1485000 ریال
تونی بوورد، الک لوفلر، علیرضا شیروانی (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، علیرضا ذاکراصفهانی (مترجم) تونی بوورد
ناشر: پویش اندیشه - 1393
750000 ریال 675000 ریال
پاتریک داتالو، سیدمهدی الوانی (مترجم)، مجتبی حبیبی عسگرآباد (مترجم)، سیدصمد حسینی (مترجم)، محمد مقدم واحد (ویراستار) پاتریک داتالو
ناشر: دانشگاه تبریز - دی 1400
260000 ریال 234000 ریال
سیدمهدی الوانی، حامد محمدی سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - اردیبهشت 1398
200000 ریال 180000 ریال
دونالد براون، سیدمهدی الوانی (مترجم)، مهدی خیراندیش (مترجم)، زهرا محمدبیگی (مترجم)، حامد عباس زاده اویلق (مترجم) دونالد براون
ناشر: صفار - اردیبهشت 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
نمایش 16 - 30 از 98 مورد