ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - آبان 1401
2800000 ریال 2520000 ریال
ساشا اوداکو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) ساشا اوداکو
ناشر: آدینه - 1399
140000 ریال 112000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - اسفند 1395
2400000 ریال 2160000 ریال
عادل آذر، سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد عادل آذر
ناشر: اشراقی، صفار - 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1401
3100000 ریال 2790000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - اردیبهشت 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
تیموتی نی بالدوین، رابرت اس روبین، سیدمهدی الوانی (مترجم)، عباس ابراهیمی (مترجم)، علی جمالی (مترجم) تیموتی نی بالدوین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1401
2540000 ریال 2286000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - آبان 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: صفار - خرداد 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
رابرت بی دنهارت، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - آذر 1401
4400000 ریال 3960000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
سیدمهدی الوانی، کریم کیاکجوری، فروغ رودگرنژاد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - آبان 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1393
400000 ریال 360000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانائی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 1 - 15 از 98 مورد