ترتیب بر اساس:
سمیه محمدی (ویراستار)، مونا مهدی پور (گردآورنده) سمیه محمدی (ویراستار)
ناشر: طلایی پویندگان دانشگاه - بهمن 1396
155000 ریال
سمیه محمدی (گردآورنده)، اعظم پیکانی (گردآورنده) سمیه محمدی (گردآورنده)
ناشر: طلایی پویندگان دانشگاه - مهر 1395
70000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
سمیه محمدی سمیه محمدی
ناشر: آلبوم - بهمن 1394
20000 ریال
صدیر محمدی، سمیه محمدی صدیر محمدی
ناشر: پارلاق یازی - آبان 1392
60000 ریال
مایکل بک، استانیس مروساک بک، شانا بک، سمیه حبیب پور (مترجم)، مهدی عرب کلمری (مترجم)، سمیه محمدی (ویراستار)، اردوان تقوا (ویراستار) مایکل بک
ناشر: دیبای دانش - اردیبهشت 1399
150000 ریال
اریک فروم، سهیلا خورشیدی (مترجم)، نفیسه عارفی (مترجم)، سمیه محمدی (ویراستار) اریک فروم
ناشر: آپریس - خرداد 1399
200000 ریال
سمیه محمدی، مهدی عرب کلمری، خدیجه ابراهیم زاده، گل مهر احمدی (ویراستار) سمیه محمدی
ناشر: آپریس - خرداد 1399
250000 ریال
آنا لبلنک، الهام بشارت ده سلوطی (مترجم)، فاطمه خادمیان (مترجم)، سمیه هاشم پورملک شاه (مترجم)، سمیه محمدی (ویراستار) آنا لبلنک
ناشر: آپریس - خرداد 1399
250000 ریال
سوزان ام. جانسون، سمیه محمدی (مترجم)، مهدی عرب کلمری (مترجم)، گل مهر احمدی (مترجم)، نازنین سلطانی (ویراستار)، متین چهارراهی (ویراستار) سوزان ام. جانسون
ناشر: آپریس - خرداد 1399
700000 ریال
نمایش 46 - 60 از 101 مورد