ترتیب بر اساس:
حسن حمیدپور، زهرا اندوز، سیدمهدی حسینی فرد حسن حمیدپور
ناشر: ارجمند - 17 شهریور 1392
50000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
رابرت لیهی، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم)، حسین زیرک (مترجم) رابرت لیهی
ناشر: ارجمند - دی 1396
750000 ریال
زهرا اندوز، حسن حمیدپور، سیدمهدی حسینی فرد زهرا اندوز
ناشر: ارجمند - 13 شهریور 1385
22000 ریال
مایکل نینان، ویندی درایدن، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم)، عالیه امینی (ویراستار) مایکل نینان
ناشر: ذهن آویز - 22 خرداد 1401
980000 ریال
رابرت ال. لیهی، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) رابرت ال. لیهی
ناشر: کتاب ارجمند - 22 شهریور 1401
2100000 ریال
مایکل فری، علی صاحبی (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) مایکل فری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1382
18000 ریال
کاترین سوتکر، متیو مکی، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) کاترین سوتکر
ناشر: کتاب ارجمند - 10 اردیبهشت 1401
500000 ریال
نمایش 16 - 22 از 22 مورد