ترتیب بر اساس:
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، شاهین نریمان (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
49000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، ناصر بینافر (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، مهدی قادریان (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
49000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، نوشین رستم پور (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، علی علوی شوشتری (ویراستار)، طاهره کندی بیدگلی (ویراستار)، ربابه طاهری پناه (زیرنظر)، حسین فاکر (زیرنظر) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، حسین اعرافی (مترجم)، محمدعلی منوچهری نائینی (مترجم)، زهرا نافعی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، بارانک صفائیان (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
22000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، محمود نوری شادکام (مترجم)، حسین اعرافی (مترجم)، محمدعلی منوچهری نائینی (مترجم)، حمیدرضا عبدی (ویراستار)، نگار دراژ (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
19000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، وحید ساجدی (ویراستار)، مصطفی معین (مقدمه) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، منصور شهریاری (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مینا پیروی سرشکه (مترجم)، بهاره یغمایی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 29 فروردین 1390
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - خرداد 1394
169000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، علی فرجی (مترجم)، سعید یعقوبی (مترجم)، مجتبی فاضل (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اندیشه آور - 1383
48000 ریال
نمایش 61 - 70 از 70 مورد