ترتیب بر اساس:
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، منصور شهریاری (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، محمدحسن عامری (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
19000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، حسین اسلامیه (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، امیر بهرامی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 9 اسفند 1388
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، جواد حکیم الهی (مترجم)، حسین علی مددی (مترجم)، محمدرضا قانع (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 4 اسفند 1388
39000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، مهدی نادری فر (مترجم)، هادی شیرزاد (مترجم)، شهریار باقری (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
35000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، محمودرضا اشرفی، مهرناز مصداقی (مترجم)، آزیتا حکمت دوست (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
28000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، هال جنسن، هدیه عاشقان (مترجم)، محمدعلی زمانی (مترجم)، بهروز باوریان (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
38000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، مزدک گنجعلیخانی حاکمی، رضا فریدحسینی (مترجم)، هومن کاغذیان (مترجم)، مریم نوری زاده (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
35000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، سعید خرم نیا (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
29000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: حیان - 9 اسفند 1384
46000 ریال
ریچارد برمن، والدوامرسون نلسون، زهره کاوه منش (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
35900 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
24500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، سهیل ادیب نژاد (مترجم)، فریده ابراهیمی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
19500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، سیدحمید فصیح الزمان (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
13500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، رامین مظفری کرمانی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
27900 ریال
نمایش 46 - 60 از 70 مورد