ترتیب بر اساس:
تادئوتس سولیمیرسکی، رقیه بهزادی (مترجم) تادئوتس سولیمیرسکی
ناشر: کتابخانه طهوری - 28 دی 1390
250000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
سرگی نیکلایویچ سوکولوف، رقیه بهزادی (مترجم) سرگی نیکلایویچ سوکولوف
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 27 بهمن 1388
30000 ریال
جان لش، رقیه بهزادی (مترجم) جان لش
ناشر: علمی - 11 تیر 1392
115000 ریال
سرارپی درنرسسیان، رقیه بهزادی (مترجم) سرارپی درنرسسیان
ناشر: کتابخانه طهوری - 23 اسفند 1390
750000 ریال
فیونا کرلوگوئه، رقیه بهزادی (مترجم) فیونا کرلوگوئه
ناشر: کتابخانه طهوری - 2 شهریور 1389
70000 ریال
ناشر: نشر نی - 5 شهریور 1384
45000 ریال
ناشر: فردوس - 1382
50000 ریال
جان بوردمان، رقیه بهزادی (مترجم) جان بوردمان
ناشر: کتابخانه طهوری - 10 اسفند 1390
350000 ریال
تاماراتالبوت رایس، رقیه بهزادی (مترجم)، زهره بهجو (ویراستار) تاماراتالبوت رایس
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 8 آبان 1390
65000 ریال
ناشر: امید مجد - 12 اسفند 1398
200000 ریال
نمایش 16 - 25 از 25 مورد