ترتیب بر اساس:
ناشر: کتابخانه طهوری - 2 دی 1391
1850000 ریال 1665000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
جین کوپر، رقیه بهزادی (مترجم) جین کوپر
ناشر: علمی - 19 تیر 1398
4500000 ریال 3825000 ریال
ناشر: علمی - 30 تیر 1398
4950000 ریال 4207500 ریال
تامارا تالبوت رایس، رقیه بهزادی (مترجم) تامارا تالبوت رایس
ناشر: گستره - 13 دی 1390
500000 ریال 425000 ریال
ریچارد کاوندیش، رقیه بهزادی (مترجم) ریچارد کاوندیش
ناشر: علم - 27 آبان 1401
5500000 ریال
جیمز هال، رقیه بهزادی (مترجم) جیمز هال
ناشر: فرهنگ معاصر - 29 شهریور 1389
560000 ریال
ناشر: کتابخانه طهوری - 11 مرداد 1389
50000 ریال
مایک دیکسو ن - کندی، رقیه بهزادی (مترجم) مایک دیکسو ن - کندی
ناشر: کتابخانه طهوری - 10 اسفند 1390
450000 ریال
گوندولین لیک، رقیه بهزادی (مترجم) گوندولین لیک
ناشر: کتابخانه طهوری - 18 بهمن 1389
70000 ریال
کاتی آرتور برلند، رقیه بهزادی (مترجم) کاتی آرتور برلند
ناشر: علم - 20 شهریور 1387
4500000 ریال
الیور کرنی، رقیه بهزادی (مترجم) الیور کرنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 28 اردیبهشت 1389
60000 ریال
تامارا تالبوت رایس، رقیه بهزادی (مترجم) تامارا تالبوت رایس
ناشر: کتابخانه طهوری - 8 آبان 1388
750000 ریال
لئوناردویلیام کینگ، رقیه بهزادی (مترجم)، منوچهر امیری (ویراستار) لئوناردویلیام کینگ
ناشر: علمی و فرهنگی - 5 شهریور 1386
50000 ریال
رقیه بهزادی (مترجم) رقیه بهزادی (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 29 آذر 1388
80000 ریال
دیوید مارشال لانگ، رقیه بهزادی (مترجم) دیوید مارشال لانگ
ناشر: کتابخانه طهوری - 26 مهر 1390
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد