ترتیب بر اساس:
فیلیپ اف گاردینر، رضا قراخانلو (مترجم)، احمد آزاد (مترجم) فیلیپ اف گاردینر
ناشر: نور گیتی - 12 آذر 1387
45000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1395
330000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، مزدک انوشه (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 28 آبان 1387
10000 ریال
مایک گرین، باری هولیهان، رضا قراخانلو (مترجم)، احسان قراخانلو (مترجم)، مزدک انوشه (ویراستار) مایک گرین
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 11 مرداد 1388
50000 ریال
مایکل کالینسکی، رضا قراخانلو (مترجم)، افسانه بلوری (مترجم) مایکل کالینسکی
ناشر: امیددانش - 1382
17500 ریال
رینر مارتنز، عباسعلی گائینی (مترجم)، فتح الله مسیبی (مترجم)، معصومه شجاعی (مترجم)، مهدی نمازی زاده (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمد فرامرزی (مترجم)، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی (مترجم)، سیدامیر حسینی (مترجم)، مهران شاهین طبع (مترجم)، شهرام فرج زاده موالو (مترجم)، سیدنصرالله سجادی (مترجم)، قوام الدین جلیلی (مترجم)، زهرا جلال زاده (ویراستار) رینر مارتنز
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 10 مرداد 1388
200000 ریال
رضا قراخانلو، داور خدادادی رضا قراخانلو
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 25 خرداد 1399
350000 ریال
رضا قراخانلو، حمید رجبی، علی کرزی رضا قراخانلو
ناشر: حتمی - 2 بهمن 1391
990000 ریال
نمایش 16 - 23 از 23 مورد