ترتیب بر اساس:
رسول عظیمی (مترجم)، لیلا پورنعمتی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 30 مرداد 1390
35000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
35000 ریال
وین دبلیو دایر، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: اردیبهشت - 16 خرداد 1390
160000 ریال
اریک ورزوه، علی مهدی علی نیا (مترجم)، سیدمهدی عظیمی (مترجم)، سالومه حسینی پوررنجبر (مترجم)، رسول تدین (مترجم)، سیدتورج موسوی (مترجم) اریک ورزوه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 26 بهمن 1389
120000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین، غیوری - 18 دی 1390
20000 ریال
حسین قویسی، رسول عظیمی، امیر سهیل معیر حسین قویسی
ناشر: گوتنبرگ - 1389
62000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 26 آذر 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 19 بهمن 1392
50000 ریال
هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا
ناشر: غیوری - 5 تیر 1387
30000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 2 مرداد 1391
20000 ریال
روندا برن، آزیتا عظیمی (مترجم)، محمدرضا طبیب زاده (ویراستار)، رسول عظیمی (ویراستار) روندا برن
ناشر: عطایی - 18 بهمن 1390
800000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
45000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 13 مهر 1387
30000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، لیلا پورنعمتی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 2 مرداد 1391
20000 ریال
محسن طالب مهر، جواد شریفی، علی هاشمی، رضا صادقی، محمدرضا صفایی، رسول مدرسه دوست، خسروی منش، ناصر خوارزمی، داعی نژاد، عباس مقدم، حمیده عظیمی (ویراستار)، شیما رجب علی (ویراستار) محسن طالب مهر
ناشر: شب قره - 19 بهمن 1388
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد