ترتیب بر اساس:
ناشر: دلیل ما - 26 آبان 1399
3000000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 15 خرداد 1397
1350000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 17 آذر 1400
5500000 ریال 3950000 ریال
ناشر: علم - 1 دی 1399
7500000 ریال
ناشر: حبیب - 8 آبان 1387
25000 ریال
رسول جعفریان، محمود شریفی (مترجم) رسول جعفریان
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 10 دی 1390
12000 ریال
اسد حیدر، محمدباقر ذوالقدر (مترجم)، رسول جعفریان (مقدمه) اسد حیدر
ناشر: سروش - 15 مرداد 1393
220000 ریال
ناشر: دلیل ما - 31 فروردین 1389
28000 ریال
ناشر: دلیل ما - 12 دی 1390
45000 ریال
احمدبن عبدالله بکری، رسول جعفریان (به اهتمام) احمدبن عبدالله بکری
ناشر: علم - 26 مهر 1388
165000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - آذر 1395
80000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: انصاریان - 30 دی 1386
25000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: صدرا، دلیل ما - 6 تیر 1390
23000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز - 28 مهر 1389
185000 ریال
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 16 دی 1388
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد