ترتیب بر اساس:
ارل رابینگن، مارتین واینبرگ، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) ارل رابینگن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1540000 ریال
جری آر توماس، جک کی نلسون، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) جری آر توماس
ناشر: سمت - تیر 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی، بشیر تفنگ سازی (ویراستار) رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: علمی - آذر 1391
1100000 ریال 990000 ریال
مایکل باندز، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) مایکل باندز
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1399
1600000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1399
200000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1388
42000 ریال
جری آر توماس، جک کی نلسون، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم)، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) جری آر توماس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد 1399
370000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: آن - مرداد 1386
24000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی، محمود رجبی، سیدمحمد سلیمان پناه، اکبر میرسپاه رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد 1392
190000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی، محمود رجبی، سیدمحمد سلیمان پناه، اکبر میرسپاه رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1388
16500 ریال
دیانا بایندر، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) دیانا بایندر
ناشر: نسل نو اندیش - فروردین 1395
129000 ریال
محمد خبیری (مترجم)، سیدنصرالله سجادی (مترجم)، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم)، محمد عزیزی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، شکوه نوابی نژاد (مترجم)، راجر جکسون (تهیه و تنظیم) محمد خبیری (مترجم)
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - آبان 1392
100000 ریال
ویلیام مورگان، کلاوس وی میر، آنجلا جی اشنایدر، محسن بلوریان (مترجم)، سیدمحمدحسین رضوی (مترجم)، رحمت الله صدیق سروستانی (ویراستار) ویلیام مورگان
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - مرداد 1388
100000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: ایتا - 1383
نمایش 1 - 15 از 18 مورد