ترتیب بر اساس:
راس هریس، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 28 فروردین 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
راس هریس، علی صاحبی (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 21 مهر 1401
2080000 ریال 1976000 ریال
راس هریس، شیرعلی خرامین (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 26 دی 1401
1850000 ریال 1665000 ریال
ناشر: ابن سینا - 26 مرداد 1395
800000 ریال 760000 ریال
ناشر: سبزان - 5 خرداد 1398
1680000 ریال 1512000 ریال
بو آیس بت، راس هریس، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم) بو آیس بت
ناشر: سایه سخن - 4 آبان 1400
1780000 ریال 1691000 ریال
جوزف سیاروچی، راس هریس، آن بیلی، علی صاحبی (مترجم) جوزف سیاروچی
ناشر: دانژه - 2 اردیبهشت 1398
1500000 ریال 750000 ریال
راس هریس، سحر محمدی (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 8 مرداد 1400
2050000 ریال 1947500 ریال
راس هریس، عباس عبداللهی (مترجم)، زهرا آزادفر (مترجم) راس هریس
ناشر: کتاب ارجمند - 18 آذر 1401
850000 ریال 765000 ریال
راس هریس راس هریس
ناشر: گویا - 14 دی 1401
990000 ریال 891000 ریال
راس هریس، محمود روغنچی (مترجم)، سروه ویسی (مترجم)، میلاد جهانگیری (مترجم) راس هریس
ناشر: کتاب ارجمند - 25 آبان 1401
950000 ریال 902500 ریال
جوزف سیاروچی، راس هریس، آن بیلی، سحر محمدی (مترجم)، امیرحسین حیدری (ویراستار)، سیدمحسن فاطمی(مقدمه) جوزف سیاروچی
ناشر: سایه سخن - 10 تیر 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
راس هریس، سحر محمدی (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 21 تیر 1399
2200000 ریال 2090000 ریال
راس هریس، انوشه امین زاده (مترجم) راس هریس
ناشر: ارجمند - 29 شهریور 1400
1400000 ریال
راس هریس، مریم فاتحی زاده (مترجم) راس هریس
ناشر: دانژه - 4 اسفند 1398
1650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد