محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
تنسلی راندولف هریسون، آنتونی فوسی، خسرو سبحانیان (مترجم)، حسین پاکدامن (مترجم)، محمدحسین قربانی (مترجم) تنسلی راندولف هریسون
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 3 شهریور 1388
39000 ریال
خسرو سبحانیان، جک مک آنینچ، امیل تاناگو، محمدرضا نوروزی (مترجم)، علی علیزاده صوری (مترجم)، محسن حافظی (مترجم)، مجتبی خاکپور (مترجم) خسرو سبحانیان
ناشر: تیمورزاده - 1381
79500 ریال
خسرو سبحانیان (مترجم)، مهرناز تدین (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) خسرو سبحانیان (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - 13 اردیبهشت 1385
148000 ریال
توماس دولین، خسرو سبحانیان (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، حسن حافظیان (مترجم)، رامین رفیعی (مترجم)، ابوالفضل گلستانی (مقدمه) توماس دولین
ناشر: ارزنده - 26 اسفند 1387
298000 ریال
پیتر آرمسترانگ، مارتین واستی، اندریا راکل، خسرو سبحانیان (مترجم)، امیرپژمان هاشمی طاهری (زیرنظر) پیتر آرمسترانگ
ناشر: نسل فردا - 16 دی 1388
108000 ریال
وینی کومار، ابول عباس، جان استر، پریا سعادت (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، مسلم بهادری (مقدمه) وینی کومار
ناشر: کتاب ارجمند - 12 خرداد 1392
500000 ریال
موری رابرت، ویکتور رادول، کاتلین بوتام، آنتونی ویل، پیتر کنلی، دیوید بندر، رامین رفیعی (مترجم)، گلرخ داوران فرد (مترجم)، موسی محمدنیاافروزی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم) موری رابرت
ناشر: کتاب ارجمند - 22 خرداد 1392
390000 ریال
برترام جی. کاتزونگ، سوزان مسترز، آنتونی ترور، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، مونا ارباب (مترجم)، بیژن جهانگیری (زیرنظر) برترام جی. کاتزونگ
ناشر: کتاب ارجمند - 14 اردیبهشت 1392
250000 ریال
کومار، عباس، استر، خسرو سبحانیان (مترجم)، سمیه کریمی (مترجم)، فاطمه فرزان (مترجم)، مریم قره داغی (مترجم) کومار
ناشر: ارجمند - اردیبهشت 1397
650000 ریال
برترام کاتزونگ، تاد وندرا، خسرو سبحانیان (مترجم)، بهرام سلطانی (مترجم)، مینا فتحی (مترجم)، محمد حاج کاظمی (مترجم) برترام کاتزونگ
ناشر: ارجمند - 8 خرداد 1400
2800000 ریال
برترام کاتزونگ، تاد وندرا، خسرو سبحانیان (مترجم)، بهرام سلطانی (مترجم)، علی بیدختی (مترجم)، امین شریفان (مترجم) برترام کاتزونگ
ناشر: ارجمند - 23 خرداد 1401
3200000 ریال
نمایش 31 - 41 از 41 مورد