ترتیب بر اساس:
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 دی 1401
1380000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
اندرو لینکلیتر، اسکات برچیل، حمیرا مشیرزاده (مترجم)، روح اله طالبی آرانی (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: میزان - 21 مهر 1400
1100000 ریال
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
360000 ریال
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: شیرازه - 14 اردیبهشت 1390
1400000 ریال
وندولکا کوبالکووا، مهدی میرمحمدی (مترجم)، علیرضا خسروی (مترجم)، حمیرا مشیرزاده (مقدمه) وندولکا کوبالکووا
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 1392
160000 ریال
حمیرا مشیرزاده (به اهتمام)، نبی الله ابراهیمی (به اهتمام) حمیرا مشیرزاده (به اهتمام)
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 7 اردیبهشت 1390
90000 ریال
جیمز دفرونزو، حمیرا مشیرزاده (مترجم) جیمز دفرونزو
ناشر: باز - 4 اردیبهشت 1387
13000 ریال
آرتوآسا برگر، حمیرا مشیرزاده (مترجم) آرتوآسا برگر
ناشر: باز - 20 فروردین 1386
23000 ریال
الکساندر ونت، حمیرا مشیرزاده (مترجم) الکساندر ونت
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 21 آبان 1384
320000 ریال
گوردون مارشال، حمیرا مشیرزاده (مترجم) گوردون مارشال
ناشر: میزان - 9 خرداد 1388
300000 ریال
حمیرا مشیرزاده، باری اکسفورد حمیرا مشیرزاده
ناشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 1383
هانس جواکیم مورگنتا، حمیرا مشیرزاده (مترجم)، کنت تامپسون (زیرنظر) هانس جواکیم مورگنتا
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 9 آبان 1389
160000 ریال
حبیب الله حبیبی فهیم، حمیرا مشیرزاده (مترجم) حبیب الله حبیبی فهیم
گراهام ایوانز، جفری نیونهام، حمیرا مشیرزاده (مترجم)، حسین شریفی طرازکوهی (مترجم) گراهام ایوانز
ناشر: میزان - 1381
69000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد