ترتیب بر اساس:
ماریان میشل، رابرت لوئیس گیبسون، سیداحمد احمدی (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم)، سیمین حسینیان (مترجم)، ستیلا علاقبند (مترجم)، باقر ثنائی (مترجم) ماریان میشل
ناشر: رشد - اردیبهشت 1397
550000 ریال
حسن پاشاشریفی حسن پاشاشریفی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 شهریور 1387
9750 ریال
ضیاء الدین رضاخانی، حسن پاشاشریفی (مترجم) ضیاء الدین رضاخانی
ناشر: سخن - 1381
21000 ریال
محمدمهدی شمسایی، حسن پاشا شریفی، محسن جدیدی محمدمهدی شمسایی
ناشر: برز آفرین - 11 مرداد 1393
60000 ریال
باقر ثنائی، حسن پاشاشریفی (مقدمه) باقر ثنائی
ناشر: بعثت - 19 بهمن 1393
200000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 آذر 1392
42000 ریال
دبلیو مایکل کلی، رابرت ای دانلی، محمد مجتبی کیخای فرزانه (مترجم)، حسن پاشا شریفی (زیرنظر) دبلیو مایکل کلی
ناشر: تمدن علمی - 1396
950000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - 1394
650000 ریال
نمایش 31 - 38 از 38 مورد