محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 17 اردیبهشت 1401
1220000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
اس.لاکشمی نارایانان لاکشمی نارایانان، حسن دانشمندی (مترجم)، علی شمسی ماجلان (مترجم)، لیلا مبارک آبادی (مترجم) اس.لاکشمی نارایانان لاکشمی نارایانان
ناشر: پژوهشگاه علوم ورزشی - 2 مرداد 1398
750000 ریال 675000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 اسفند 1390
65000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 مرداد 1391
420000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1397
420000 ریال
گیل سالبرگ، فرزانه ساکی (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، شهرزاد زندی (مترجم) گیل سالبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 مرداد 1393
105000 ریال
حسن دانشمندی، پریسا صداقتی حسن دانشمندی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - دی 1396
199000 ریال
حسن دانشمندی، محمد کریمی زاده اردکانی حسن دانشمندی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - آذر 1394
1890000 ریال
محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو، حسن دانشمندی محمدحسین علیزاده
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 1382
14000 ریال
کارول ا. اوتیس، سیدحسین حسینی (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم) کارول ا. اوتیس
ناشر: حتمی - 27 بهمن 1398
2390000 ریال
ویلیام ای. پرنتیس، حسن دانشمندی (مترجم)، بهنام ابراهیمی (مترجم)، هیمن محمدی (مترجم)، حامد محمودی (مترجم)، فریبا احمدعلیدخت (مترجم) ویلیام ای. پرنتیس
ناشر: حتمی - 28 دی 1398
799000 ریال
گری کوکلین، حسن دانشمندی (مترجم)، فرزانه ساکی (مترجم)، نظام نعمتی (مترجم)، سیدمجید طباطبایی نژاد (مترجم) گری کوکلین
ناشر: حتمی - 28 دی 1398
799000 ریال
دوون پالرمو، حسن دانشمندی (مترجم)، سپیده لطیفی (مترجم)، احمد باهمت (مترجم) دوون پالرمو
ناشر: حتمی - 21 آبان 1399
590000 ریال
الیزابت بست مارتینی، کیم باتن هیگن - دی جنووا، لیلا مبارک آبادی (مترجم)، فرزانه ساکی (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم) الیزابت بست مارتینی
ناشر: احسن - 27 مهر 1390
190000 ریال
ایوان اوسار، حسن دانشمندی (مترجم)، الهام حاجی حسینی (مترجم) ایوان اوسار
ناشر: طنین دانش - 20 اسفند 1397
790000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد