ترتیب بر اساس:
هریدیموس سوکاس، کریستین نودسن، سید حسین کاظمی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم) هریدیموس سوکاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال
ریچارد سوانسون، توماس چرماک، حسن دانائی فرد (مترجم) ریچارد سوانسون
ناشر: کتاب مهربان نشر - 18 آبان 1393
145000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 19 بهمن 1388
45000 ریال
حسن دانائی فرد، سیدیعقوب حسینی حسن دانائی فرد
ناشر: صفار - تیر 1395
150000 ریال
حسن دانائی فرد، طیبه عباسی حسن دانائی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - تیر 1397
180000 ریال
مری جو هچ، حسن دانائی فرد (مترجم) مری جو هچ
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - تیر 1394
200000 ریال
هاریدیموس تسوکاس، رابرت چیا، حسن دانایی فرد (مترجم)، سید حسین کاظمی (مترجم) هاریدیموس تسوکاس
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - شهریور 1394
200000 ریال
علی اصغر فانی، حسن دانائی فرد، لیلا مرتضوی، عادل آذر، سیدحسین کاظمی (ویراستار) علی اصغر فانی
ناشر: صفار - 1 مرداد 1393
150000 ریال
لیشنگ دانگ، حسن دانایی فرد (مترجم) لیشنگ دانگ
ناشر: کتاب مهربان نشر - 2 بهمن 1397
2700000 ریال
ناشر: مرکز نشر انقلاب اسلامی - 19 شهریور 1390
9500 ریال
کیم کمرون، دیویدآلرد وتن، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم)، یوسف عالی نژادزمینی (مترجم) کیم کمرون
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - 1383
1400 ریال
بی.اس. پاور، حسن دانایی فرد (مترجم)، بهنام شهائی (مترجم)، سیدحسن کاظمی (ویراستار) بی.اس. پاور
ناشر: صفار - 17 مهر 1392
80000 ریال
ناشر: آهوان - مرداد 1395
240000 ریال
نمایش 46 - 58 از 58 مورد