ترتیب بر اساس:
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - 17 آبان 1396
1800000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 16 دی 1399
900000 ریال
حسن دانائی فرد حسن دانائی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1396
110000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: اشراقی، صفار - 22 اسفند 1390
170000 ریال
فیل جانسون، ژوان دوبرلی، حسن دانایی فرد (مترجم)، علی نوری (مترجم)، سیدحسین کاظمی (مترجم) فیل جانسون
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 شهریور 1391
110000 ریال
یان دل، تونی هک، حسن دانایی فرد (مترجم)، احسان مقصودی (ویراستار) یان دل
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 اسفند 1390
131000 ریال
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1395
750000 ریال
هریدیموس سوکاس، کریستین نودسن، حسن دانائی فرد (مترجم) هریدیموس سوکاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1396
200000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1394
110000 ریال
رابرت دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) رابرت دنهارت
ناشر: اشراقی، صفار - 20 اردیبهشت 1390
190000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدحسین کاظمی، احسان مقصودی (ویراستار) حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 15 آبان 1390
150000 ریال
جان دبلیو کرسول، حسن دانایی فرد (مترجم)، علی صالحی (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 شهریور 1396
1400000 ریال
مری جو هچ، حسن دانایی فرد (مترجم) مری جو هچ
ناشر: افکار - 20 دی 1385
250000 ریال
جان مکولی، ژوآنی دبرلی، فیل جانسون، حسن دانایی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (مترجم)، احسان مقصودی (ویراستار) جان مکولی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 دی 1396
1300000 ریال
کریستین نودسن، هریدیموس سوکاس، حسن دانائی فرد (مترجم)، سید حسین کاظمی (مترجم) کریستین نودسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
200000 ریال
نمایش 16 - 30 از 58 مورد