ترتیب بر اساس:
لوطبن یحیی ابومخنف، حجت الله جودکی (مترجم) لوطبن یحیی ابومخنف
ناشر: فهرست - 27 فروردین 1390
65000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
لوطبن یحیی ابومخنف، حجت الله جودکی (مترجم) لوطبن یحیی ابومخنف
ناشر: خیمه - خرداد 1395
200000 ریال
محمودحمدی زقزوق، حجت الله جودکی (مترجم) محمودحمدی زقزوق
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 6 مرداد 1387
200000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد