محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جین فرانکس، فریبرز فرید افشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 5 بهمن 1398
1900000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 7 دی 1398
950000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 25 مهر 1399
650000 ریال 400000 ریال
جین فرانکس، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فریدافشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 30 مرداد 1392
500000 ریال
جین فرانکس، پگاه جلالی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 17 بهمن 1390
60000 ریال
جین فرانکس، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (زیرنظر) جین فرانکس
ناشر: قدیانی - 4 خرداد 1392
90000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، حسن ساسانی (مترجم)، مجتبی طلوعی (مترجم)، مهدی داودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: سایه نیما - 16 خرداد 1388
15000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 1384
12000 ریال
جین فرانکس، افسونگر فراست (مترجم) جین فرانکس
ناشر: بیهق کتاب - 25 بهمن 1390
18000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، حسن ساسانی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: بازتاب اندیشه - 19 فروردین 1387
12000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، سعیده سعیدی (مترجم)، مهدی داوودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: پیام توسعه - 1 تیر 1387
15000 ریال
جین فرانکس، سعید سعیدی (مترجم)، مهدی داوودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: پیام توسعه - 1 تیر 1387
15000 ریال
جین فرانکس، نسیم مدرسی (مترجم)، آوا سرجویی (مصحح)، مژگان همایونفر (مصحح) جین فرانکس
ناشر: اسلیمی - 28 شهریور 1385
12000 ریال
جین فرانکس، حسن ساسانی (مترجم)، مجتبی طلوعی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: سایه نیما - 2 اردیبهشت 1387
15000 ریال
جین فرانکس، افسونگر فراست (مترجم) جین فرانکس
ناشر: بیهق کتاب - 12 اسفند 1387
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد