ترتیب بر اساس:
صادق رشیدی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) صادق رشیدی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فرهنگ و هنر - مهر 1390
55000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، زهره سادات گتمیری (تهیه و تنظیم) تهمینه فتح اللهی (ویراستار)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف) - مهر 1386
20000 ریال
عبدالعلی رضایی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) عبدالعلی رضایی
ناشر: کتاب فردا - اردیبهشت 1393
160000 ریال
میثم بصیرت، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) میثم بصیرت
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - شهریور 1390
32000 ریال
جهانبخش محمدی لیری، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، حسین مومنی (مصحح)، مهدی بارچیان (مصحح) جهانبخش محمدی لیری
ناشر: ریحانی گرگان - آبان 1391
60000 ریال
شهرام سعادت آملی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) شهرام سعادت آملی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - شهریور 1390
50000 ریال
حسین کلانتری، پیام انصافیان، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) حسین کلانتری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - شهریور 1390
50000 ریال
نادر شکری، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) نادر شکری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - شهریور 1390
35000 ریال
شهاب عباس زاده، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) شهاب عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - شهریور 1390
35000 ریال
حسین احمدی، عبدالرضا عباس زاده، جواد رجب زاده، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) حسین احمدی
ناشر: راه دان - شهریور 1390
35000 ریال
سیدرضا حسینی لاهیجی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) سیدرضا حسینی لاهیجی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور - آبان 1390
40000 ریال
عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) عبدالرضا عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - خرداد 1391
30000 ریال
محمدحسین اژدری، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) محمدحسین اژدری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - آذر 1390
65000 ریال
نادر شکری، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) نادر شکری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - آذر 1390
25000 ریال
ناصرالدین غراب، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) ناصرالدین غراب
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - دی 1390
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد