ترتیب بر اساس:
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 1401
6800000 ریال 6120000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 1402
3400000 ریال 2890000 ریال
ناشر: نشر آموخته - 20 بهمن 1391
185000 ریال 166500 ریال
بهمن فروزنده بهمن فروزنده
ناشر: نشر آموخته - 1391
820000 ریال 697000 ریال
لوری توماس، بهمن فروزنده (مترجم) لوری توماس
ناشر: نشر آموخته - 3 اسفند 1398
2720000 ریال 2448000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 2 دی 1398
4500000 ریال 3825000 ریال
رابرت هارتلی، بهمن فروزنده (مترجم) رابرت هارتلی
ناشر: نشر آموخته - 29 اسفند 1398
3500000 ریال 3150000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 4 مرداد 1400
4500000 ریال 3825000 ریال
رابرت هارتلی، بهمن فروزنده (مترجم) رابرت هارتلی
ناشر: نشر آموخته - 25 مرداد 1398
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
1500000 ریال 1350000 ریال
پیتر تیل، بلیک جی مسترز، بهمن فروزنده (مترجم) پیتر تیل
ناشر: نشر آموخته - 5 دی 1400
1460000 ریال 660000 ریال
کریستوفر لاولاک، لارن رایت، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) کریستوفر لاولاک
ناشر: نشر آموخته - 15 تیر 1390
4500000 ریال 3825000 ریال
کریستوفر لاولاک، لارن رایت، بهمن فروزنده (مترجم)، علی رضا قدرتی پور (ویراستار) کریستوفر لاولاک
ناشر: نشر آموخته - 26 دی 1389
1500000 ریال
ناشر: نشر آموخته - 1394
320000 ریال
بهمن فروزنده (مترجم) بهمن فروزنده (مترجم)
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1395
320000 ریال
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: آتروپات - 24 آبان 1384
178000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد