ترتیب بر اساس:
بهروز رفیعی (گردآورنده) بهروز رفیعی (گردآورنده)
ناشر: بین المللی الهدی - خرداد 1387
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مجید حیدری، مهدی کاشی پزها، احمد محمدی (ویراستار)، حمیدرضا جوانبخت(تدوین)، علی مرزبان(تدوین)، بهروز رفیعی(تدوین)، مجتبی موسوی(تدوین) مجید حیدری
ناشر: نور علم - آذر 1400
1250000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
200000 ریال
بهروز رفیعی بهروز رفیعی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1396
248000 ریال
نمایش 16 - 19 از 19 مورد