ترتیب بر اساس:
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
160000 ریال 144000 ریال
نزار عانی، بهروز رفیعی (مترجم) نزار عانی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1390
53000 ریال 47700 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1402
1920000 ریال 1728000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - آذر 1402
1960000 ریال 1764000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1392
92000 ریال
سعیداسماعیل علی، محمدجواد رضا، بهروز رفیعی (مترجم)، محمود سوری (ویراستار) سعیداسماعیل علی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1391
70000 ریال
عبدالرحمان عبدالرحمان رقیب، بهروز رفیعی (مترجم)، علیرضا صادق زاده قمصری (زیرنظر) عبدالرحمان عبدالرحمان رقیب
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - شهریور 1389
38000 ریال
نزار عانی، بهروز رفیعی (مترجم) نزار عانی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1385
30000 ریال
بهروز رفیعی (مترجم) بهروز رفیعی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - تیر 1395
135000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1381
20000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1390
50000 ریال
ناشر: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی - اسفند 1391
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد