محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
بهروز بیرشک، محبوبه دادفر بهروز بیرشک
ناشر: رویان پژوه - دی 1394
65000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
مریم موسوی نیک، بهروز بی رشک مریم موسوی نیک
ناشر: ترخون - تیر 1397
100000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - آبان 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک (گردآورنده)، مریم موسوی نیک (گردآورنده) بهروز بیرشک (گردآورنده)
ناشر: ترخون - مهر 1396
50000 ریال
مایکل بی. فرست، ویلیامز ژانت ب دبلیو، لورنا اسمیت بنجامین، رابرت ال. اسپیتزر، مهدی امینی (مترجم)، مژگان لطفی (مترجم)، سمیرا معصومیان (مترجم)، سمیه ضمیری نژاد (مترجم)، بهروز بیرشک(مقدمه) مایکل بی. فرست
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1399
250000 ریال
ویرجینیا ستیر، بهروز بیرشک (مترجم) ویرجینیا ستیر
ناشر: رشد - اردیبهشت 1398
1000000 ریال
نمایش 16 - 27 از 27 مورد