ترتیب بر اساس:
ایرج نوروش، مهدی حیدری، امید زراع زادگان ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - دی 1387
98000 ریال
ایرج نوروش، بیتا مشایخی، پریساسادات بهبهانی نیا ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - خرداد 1389
92000 ریال
ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، کاوه مهرانی ساسان مهرانی
ناشر: کتاب نو - دی 1389
98000 ریال
ایرج نوروش، فیض الله شیرزادی، سکینه غنیمی فرد ایرج نوروش
ناشر: صابرین - 1381
35000 ریال
ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، محسن نظری، امید محمودیان، سیدمحمدرضا ناصرزاده، امیر عرفانیان، جلال وافی ثانی، منصور نخعی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - تیر 1389
75000 ریال
ملوین اوکانر، لانی چستین، ریچارد فلاهرتی، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) ملوین اوکانر
ناشر: کتاب نو - شهریور 1384
83000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - اسفند 1384
89000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد مرادی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - مهر 1392
600000 ریال
ایرج نوروش، امید زارع زادگان ایرج نوروش
ناشر: صفار - خرداد 1398
580000 ریال
ایرج نوروش، زهرا دیانتی دیلمی ایرج نوروش
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 1383
48000 ریال
ملوین اوکانر، لانی چستین، ریچارد فلاهرتی، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) ملوین اوکانر
ناشر: ترلان سحر - دی 1386
26000 ریال
ناشر: کتاب نو - 1382
10000 ریال
ساسان مهرانی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - شهریور 1399
750000 ریال
نمایش 46 - 60 از 70 مورد