ترتیب بر اساس:
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - 1397
250000 ریال 225000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
پاملیاسو فیلیپس، المیرا محمودجانلو (مترجم) پاملیاسو فیلیپس
ناشر: آوند دانش - 12 خرداد 1398
1100000 ریال 550000 ریال
المیرا محمودجانلو(شاعر) المیرا محمودجانلو(شاعر)
ناشر: افرود - 9 تیر 1398
100000 ریال
نجیب محفوظ، راجر آلن (مترجم)، المیرا محمودجانلو (مترجم) نجیب محفوظ
ناشر: ویژه نشر - 5 مهر 1399
350000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد