ترتیب بر اساس:
ریچاردجکسون هریس، حسن اسدزاده (مترجم)، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، منیژه شهبازخان (مترجم) ریچاردجکسون هریس
ناشر: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای - 1 بهمن 1390
100000 ریال
اسماعیل سعدی پور، علیرضا خوشگویان فرد، معصومه طالبی دلیر اسماعیل سعدی پور
ناشر: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای - 1 بهمن 1390
30000 ریال
اسماعیل سعدی پور، فرزانه سعدی پور اسماعیل سعدی پور
ناشر: تزکیه، آزما - آبان 1394
70000 ریال
آنت ال برو، تاد ویتاکر، اسماعیل سعدی پور (مترجم) آنت ال برو
ناشر: دوران - 20 مرداد 1399
380000 ریال
وندی فوکس، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، پریسا نعیمی (مترجم) وندی فوکس
ناشر: ارجمند - 29 آذر 1400
290000 ریال
سوساناگونکالوس ویانا، اسماعیل سعدی پور (مترجم) سوساناگونکالوس ویانا
ناشر: دیدار - 24 تیر 1399
300000 ریال
نیل سلوین، اسماعیل سعدی پور (مترجم) نیل سلوین
ناشر: دوران - 5 اسفند 1398
320000 ریال
ناشر: دوران - 4 آذر 1400
1150000 ریال
ریگان ای.آر. گورونگ، آر.اریک لندروم، بت ام. شوارتز، اسماعیل سعدی پور (مترجم) ریگان ای.آر. گورونگ
ناشر: دیدار - 6 خرداد 1399
200000 ریال
میک آبراهام، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، اشکان یگانه زارع مرجل (مترجم) میک آبراهام
ناشر: وانیا - 10 خرداد 1400
900000 ریال
هلن وی.تامپسون، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، نادیا رستمی (مترجم) هلن وی.تامپسون
ناشر: وانیا - 13 مهر 1400
800000 ریال
کن جی. روتنبرگ، اسماعیل سعدی پور (مترجم) کن جی. روتنبرگ
ناشر: وانیا - 15 تیر 1400
370000 ریال
پیتون کارلی، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، مهدیه هلاجیان (مترجم) پیتون کارلی
ناشر: جوانه رشد - 14 آذر 1401
400000 ریال
توماس کرستینگ، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، خاطره خویین (مترجم)، راضیه وظیفه دوست خلج (مترجم) توماس کرستینگ
ناشر: رشد - 4 شهریور 1400
800000 ریال
نمایش 31 - 44 از 44 مورد