ترتیب بر اساس:
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مهر 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: آدینه - دی 1401
650000 ریال 520000 ریال
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
4650000 ریال 4185000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - تیر 1394
2800000 ریال 2520000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - شهریور 1400
4250000 ریال 3400000 ریال
استیون رابینز، فرزاد امیدواران (مترجم)، محمدرضا اخوان انوری (مترجم)، کامیار رئیسی فر (مترجم)، شیرانا محلوجی (مترجم)، ماندانا مدیری (مترجم)، نهال عظیمی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: کتاب مهربان نشر - فروردین 1395
2700000 ریال 2430000 ریال
تیموتی ای جاج، استیون رابینز، محمد تقی زاده مطلق (مترجم)، محمد اعرابی (مترجم)، نرگس مرآت (ویراستار) تیموتی ای جاج
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - آذر 1390
880000 ریال 792000 ریال
تیموتی ای جاج، استیون رابینز، محمد تقی زاده مطلق (مترجم)، محمد اعرابی (مترجم)، مهناز خسروی (ویراستار) تیموتی ای جاج
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1391
740000 ریال 666000 ریال
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1394
4680000 ریال
دیویدای. دی سنزو، استیون رابینز، میرعلی سیدنقوی (مترجم)، سیامک یعقوبی (مترجم) دیویدای. دی سنزو
ناشر: مهکامه - فروردین 1396
1800000 ریال
استیون رابینز، غلامحسین خانقایی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: فرا - 1395
115000 ریال
استیون رابینز، تیموتی ای جاج، محمد اعرابی (مترجم)، محمد تقی زاده مطلق (مترجم)، نرگس مرآت (ویراستار) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1390
1080000 ریال
استیون رابینز، فرزاد امیدواران (مترجم)، محمدرضا اخوان انوری (مترجم)، کامیار رئیسی فر (مترجم) استیون رابینز
ناشر: کتاب مهربان نشر - دی 1384
72000 ریال
استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، اوژن کریمی، بهنام مرادی (ویراستار) استیون رابینز
ناشر: فرانما - مرداد 1391
113000 ریال
استیون رابینز، کمال میانداری (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دانش زنجان - اسفند 1390
105000 ریال
استیون رابینز، قاسم کبیری (مترجم) استیون رابینز
ناشر: حکیم باشی - مهر 1390
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد