ترتیب بر اساس:
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: افق، نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: افق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 26 اسفند 1385
15000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 14 آذر 1384
60000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 14 آذر 1384
60000 ریال
آنجلا رویستون، مریم پورثانی (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 10 بهمن 1386
50000 ریال
آنجلا رویستون، فیروزه معراج (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 1 بهمن 1385
7000 ریال
آنجلا رویستون، فیروزه معراج (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 14 اردیبهشت 1388
12000 ریال
آنجلا رویستون، فیروزه معراج (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 1 بهمن 1385
7000 ریال
آنجلا رویستون، فیروزه معراج (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 1 بهمن 1385
7000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، علیرضا خراطها (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: رادنگار نوین - 3 بهمن 1390
20000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، علیرضا خراطها (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: رادنگار نوین - 25 دی 1390
20000 ریال
نمایش 16 - 30 از 76 مورد