ترتیب بر اساس:
عزالدین عمرموسی، صادق خورشا (مترجم) عزالدین عمرموسی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 18 اسفند 1394
120000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
نلسون ماندلا، علی اکبر عبدالرشیدی (مترجم) نلسون ماندلا
ناشر: اطلاعات - 9 اردیبهشت 1400
1000000 ریال 850000 ریال
ریچارد استنگل، محمد احدی (مترجم) ریچارد استنگل
ناشر: گرایش تازه - مرداد 1395
149000 ریال
تونی پینچاک، مریم شیریان (مترجم) تونی پینچاک
ناشر: شیرازه کتاب ما - 5 آبان 1395
350000 ریال 150000 ریال
نلسون ماندلا، مهوش غلامی (مترجم) نلسون ماندلا
ناشر: اطلاعات - 25 اردیبهشت 1399
1500000 ریال
عصام محمد شبارو، شهلا بختیاری (مترجم) عصام محمد شبارو
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1 شهریور 1391
94000 ریال
عبدالله ناصری طاهری عبدالله ناصری طاهری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دی 1395
210000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، بنیادپژوهشهای اسلامی - 24 شهریور 1392
95000 ریال
عبدالله ناصری طاهری عبدالله ناصری طاهری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 7 دی 1393
81000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، بنیادپژوهشهای اسلامی - 2 شهریور 1392
130000 ریال
آنیک کوژان آنیک کوژان
ناشر: نشر ثالث - 28 آبان 1399
1250000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 7 دی 1399
450000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - 20 اردیبهشت 1393
120000 ریال
قاسم عبده قاسم قاسم عبده قاسم
ناشر: سروش - شهریور 1397
800000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دی 1397
440000 ریال
نمایش 1 - 15 از 180 مورد